Elmas ve CBN taşlama taşları, Elmas tozları

Contacter DiprotexContactez DiprotexChattez avec Diprotex

ELMAS TOZU

ELMAS TİPLERİ

Download Catalog

 • NAT tipi mikron elmas


  Doğal elmas, hassas ölçü sınıfında yer almaktadır.

  Görünüş:

  Doğal elmas beyaz ve açık gri, bej tonlarındadır.

  NAT type micron diamond

  Tanecik yapısı:

  Doğal elmas yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında meydana getirilen tekli kristal tanecik yapısından oluşur. Tekli kristal sentetik elmasa benzer bir şekilde optik eksenlere paralel yönlendirilmiş büyük yarılma düzlemleri içermektedir. Doğal elmas tanecikleri yarılma düzlemlerine paralel olarak kolay kırılabilir özelliktedirler.

  Özellikler:

  Doğal elmas hassasiyetle sınıflandırılmıştır ve küçük, sivri kenarlı tanecik yapısına sahiptir. Katalizör metalleri içermediğinden kaplamalı takımlar ve maksimum temizlik isteyen uygulamalarda tercih edilmektedir. Doğal elmas lepleme ve özel gereksinimler içeren parlatma operasyonlarında da kullanılmaktadır.

  Genel uygulamalar:

  Takım ve yüzey uygulamaları:
   Kaplama yapılmış elmas takımlar
   Taşlama taşları
   Diş sağlığı endüstrisinde kullanılan takımlar
   Peletler

  Aşağıdaki ürünlerin lepleme ve parlatma uygulamaları:

   Tel çekme kalıpları
   Özel uygulamalar


 • RSYN tipi mikron elmas


  Tekli kristal sentetik elmas, standart ölçü sınıfında yer almaktadır.

  Görünüş:

  RSYN tipi elmas açık ve koyu gri tonlarındadır.

  RSYN type micron diamond

  Tanecik yapısı:

  RSYN tipi elmas yüksek basınç ve yüksek sıcaklık senteziyle oluşturulur. Tekli kristal yapısı büyük yarılma düzlemleri içermektedir. Diğer tekli kristal elmaslarla kıyaslandığında RSYN tanecikleri yarılma düzlemlerine paralel olarak düşük basınç altında kırılganlık özelliği taşırlar.

  Özellikler:

  RSYN tipi elmas reçine bağayıcılı bir tekli kristal elmasıdır. Tanecikler düşük başınç altında nispeten kırılgan ve çatlak yapıdadır. Bu özellik reçine bağlayıcılı takımlarda ve elmas filmlerde kendi kendini bileme niteliği kazandırır.
  RSYN ebatları isteğe bağlı olarak elde edilebilir.

  Genel uygulamalar:

  Bağlayıcılı takımlar:
   Reçine bağlayıcılı taşlama takımları
   Elmas filmler


 • MSY tipi mikron elmas


  Tekli kristal sentetik elmas, hassas ölçü sınıfında yer almaktadır.

  Görünüş:

  MSY elması ebatlarına göre sarımsı veya yeşilimsi açık gri tonlardadır.

  MSY type micron diamond

  Tanecik yapısı:

  MSY elması yüksek basınçta/yüksek sıcaklıkta oluşturulur. Tek kristalli elmasın yapısı optik elmaslara paralel yönlendirilmiş büyük yarılma düzlemleri içerir.Tek kristalli elmas tanecikleri yarılma düzlemlerine paralel olarak kolay kırılabilir özelliktedirler.

  Özellikler:

  MSY elması metal bağlayıcılı tipte tek taneli kristalli elmastır. Hassas aşındırıcı özellikte ve kararlı küçük ölçekteki tanecik yapısı kalıcı ve tutarlı proses sonuçlarının elde edilmesini sağlar.
  MSY ölçekli elmaslar lepleme ve parlatma operasyonlarında veya taşlama taşlarında ve diğer takımlarda sabit aşındırıcı olarak yaygın bir şekilde kullanılırlar. Bağlayıcılı takımlarda tanecik çatlakları kendi kendini bileyen bir mekanizma olarak görev görür.

  Çoğu lepleme ve parlatma uygulamalarında tek taneli kristal sentetik elmas ve doğal elmas arasında çok küçük farklılıklar vardır.

  Genel uygulamalar:

  Takım ve yüzey uygulamaları:
   Metal bağlayıcılı taşlama takımları
   Peletler
   Aşınmaya dayanıklı kaplamalar
   Mikro tutuculuk yüzeyler
   Isı değiştiriciler
   PCD sinterlenmesi

  Aşağıdaki ürünlerin lepleme ve parlatma uygulamaları:
   Tel çekme kalıpları
   Seramik
   Metaller
   PCD takımlar
   Değerli taş olarak elmas


 • FG tipi Mikron Elmas


  Mypolex, çoklu kristal elmas, standart ölçü sınıfında yer almaktadır.

  Görünüş:

  FG elması koyu gri ve siyah renktedir.

  FG type micron diamond

  Tanecik yapısı:

  FG elması çoklu kristalli bir elmastır ve patlama senteziyle oluşturulur. Her bir elmas taneciği 20 nanometre ölçüsünde çok sayıda tek taneli kristal içerir. Çoklu kristal elmasında yarılma düzlemlerinin bulunmaması taneciklerinin tek taneli elmas taneciklerine kıyasla daha sert olmasını sağlar.

  Özellikler:

  FG elması özellikle yüksek performans gerektiren lepleme uygulamaları için uygundur.
  Yarık düzlemleri içermeyen çoklu kristal yapısı sayesinde, FG elması tekli kristalli elmasa kıyasla daha güçlüdür. Bu güç daha yüksek basınçtaki proseslere olanak verir ve böylelikle lepleme uygulamalarında kaldırılan paso miktarı arttırılabilmektedir.

  Parlatma uygulamalarının nihai adımları için hassas derecede kademelendirilmiş DP tipi çoklu kristalli elması önermekteyiz çünkü DP elması FG elmasıyla aynı düzeyde paso alınmasına olanak verirken daha iyi bir yüzey sağlar.

  Genel uygulamalar:

  Aşağıdaki malzemelerin lepleme uygulamasında kullanılır:
   Safir
   Seramik oksitler
   Tungsten karbür
   Kompozit malzemeler


 • DP Tipi Mikron Elmas


  Mypolex, çoklu kristalli elmas, hassas ölçü sınıfında yer almaktadır.

  Görünüş:

  DP elması koyu gri ve siyah renktedir.

  DP type micron diamond

  Tanecik yapısı:

  DP elması çoklu kristalli elmas yapısına evrilen patlama senteziyle oluşturulur. Her bir elmas parçacığı 20 nanometre ölçüsünde çok sayıda tek taneli kristal içerir. Çoklu kristal elmasında yarılma düzlemlerinin bulunmaması taneciklerinin tek taneli elmas taneciklerine kıyasla daha sert olmasını sağlar.

  Özellikler:

  DP elması özel spesifikasyonlara imkan verecek şekilde hassas kademelendirilmiştir ve bu özelliği ile yüksek kalite ve yüksek performans gerektiren uygulamalar için tercih edilmektedir.

  Yarık düzlemlerinin olmaması sebebiyle DP elması her yönde eşit olarak sert ve katıdır. Bu özelliğinin yüksek proses sıcaklıklarına olanak sağlaması lepleme ve parlatma operasyonlarında daha fazla paso alınabilmesini mümkün kılmaktadır.

  Kaba ve mikro yapıdaki tanecik yüzeyi sebebiyle hem yumuşak hem sert malzemeler üzerinde daha yüksek bir aşındırıcı özelik taşımaktadır.Tipik düzenli ve küçük tanecik yapısı eşit ölçülü tekli kristalli elmaslara kıyasla daha iyi parlatma sonuçları vermektedir.

  Genel uygulamalar:

  Aşağıdaki malzemelerin lepleme ve parlatma uygulamalarında kullanılır:
   Safir
   Sentetik değerli taşlar
   Seramik oksitler
   Sabit disk medya tekstürleri
   Sabit disk GMR kafaları
   Fiberoptik komponentler
   Metal mikroskobu numuneleri
   Kompozit malzemeler
   Tungsten karbür
   Silikon karbür
   Pres dökümleri


 • Elmas tipleri


  Diprotex tüm elmas tozu tiplerini üretmektedir: çoklu kristal, tekli kristal metal bağlayıcı, tekli kristal reçine bağlayıcı ve doğal elmas.


  Elmas tipi DP FG MSY RSYN NAT
  Tanecik yapısı Çoklu sentetik Çoklu sentetik Tekli sentetik Tekli sentetik Tekli doğal
  Paso miktarı Mükemmel Mükemmel Orta-yüksek Düşük -orta Orta
  Basınç dayanıklılığı Çok yüksek Yüksek Orta Düşük-orta Orta
  Gradasyon kalitesi Hassas Standart Hassas Standart Hassas
  Tanecik biçimi Küçük, tek tip Küçük Küçük, tek tip Keskin köşeli Küçük- sivri uçlu, tek tip