Ściernice tarczowe diamentowe i CBN, proszek diamentowy

Contacter DiprotexContactez DiprotexChattez avec Diprotex

Technologie GAF

GAF (Guaranteed Agglomerate-Free) — gwarantowany brak aglomeratów

Gaf Technologies Technologia GAF to unikalna technologia firmy Diprotex, eliminująca problemy z zarysowaniami powodowanymi przez aglomeraty diamentowe. W zastosowaniach związanych z bardzo dokładnym polerowaniem, aglomeraty są główną przyczyną zarysowań powierzchni lub nierównomiernych wyników polerowania.

Aglomeraty to skupiska niezdyspergowanych cząstek diamentu, często 10 lub 20 razy większych od pojedynczej cząstki. Siły adhezji odpowiedzialne za aglomerację zwiększają się wraz ze spadkiem wielkości cząstek, co powoduje, że aglomeraty w rozmiarach diamentów poniżej 1 mikrona są niezwykle trudne do rozbicia. W zastosowaniach do polerowania aglomeraty zachowują się podobnie jak cząstki nadwymiarowe, to znaczy cząstki znacznie większe niż pojedyncza cząstka.

Technologia GAF firmy Diprotex została opracowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rozwiązania do polerowania wolne od niepożądanych aglomeratów. Zastrzeżony proces gwarantuje, że cały diament jest zdyspergowany w postaci pojedynczej cząstki, całkowicie i bez aglomeratów. Pomaga to uniknąć zarysowań powierzchni i zwiększa jakość gotowych produktów.

W technologii GAF dostępne są następujące produkty Diprotex:

- Ciekły diament GAF
- Zawiesiny diamentowe

Produkty GAF są aktualnie dostępne zarówno na bazie wody, jak i oleju.