Ściernice tarczowe diamentowe i CBN, proszek diamentowy

Contacter DiprotexContactez DiprotexChattez avec Diprotex

Ściernice do szlifowania zewnętrznego i płaszczyzn

Meules de rectification cylindrique et plane à liant vitrifié

Ściernice zewnętrzne do szlifowania elementów cylindrycznych, ściernice do płaszczyzn do obróbki stali obrabianych lub nieobrabianych cieplnie, Ściernice te mogą występować ze spoiwem żywicznym lub ceramicznym.